Hur fungerar ett kopplingsdäck - Breadboard - Vi kopplar en enkel krets med LED-lampa

3 Visningar
Micke Kring
Micke Kring
24 Nov 2019

I den här filmen visar vi ett kopplingsdäck fungera, eller som det heter på engelska - breadboard. Ett kopplingsdäck gör det möjligt att labba med elektronik och komponenter utan att behöva löda ihop, eller tvinna ihop kablar. I exemplet så kopplar vi ihop ett batteri till två stycken LED-lampor med motstånd emellan.
Motstånden ligger på 380 Ohm.

Visa mer


0 Kommentarer Sortera

Inga kommentarer hittades