Kurs Python - PYT1 – 2 | Variabler och datastruktur

10 Visningar
Micke Kring
Micke Kring
24 Nov 2019

I denna andra del ska vi börja med att ta oss en titt på variabler och vad det är. Dessutom provar vi att använda print för att skriva ut saker.

Ord
Variabel – En variabel använder du för att spara värden eller data som du vill kunna plocka fram och använda senare.

Vad kan vi lagra i en variabel?
Heltal – Integers (engelska) – ex 1, 2, 3, 4
Flyttal – Real numbers (engelska) – ex 1.2, 3.4, 5.6
Booleska – Boolean (engelska) – Sant eller falskt
Strängar – Strings (engelska) – ex hatt, satt, katt
Listor – lists (engelska)
Ordböcker – dictionaries (engelska)

Hur skapar vi en variabel?
Vi skapar en variabel genom att döpa variabeln till något, sätta ett likhetstecken och sedan sätta ett värde på den, enligt nedan:

variabelNamn = värde/data

Aritmetik som vi kan använda i Python
Addition +
Subtraktion –
Division /
Multiplikation *
Potens **
Modulus % (rest vid heltalsdivision)
Floor division // (heltalsdivision)

Strängar (strings)
Runt strängar sätter vi ” ” eller ’ ’, exempelvis ”hatt”, ”satt”, ”ratt”

Print
För att kunna skriva ut en variabel eller något annat, exempelvis hårdkodad text, använder vi oss av kommandot print, enligt exempel nedan.

print() – grund
print(”Hello World”) – printar (output) en sträng
print(3) – printar (output) ett heltal
print(variabel) – printar (output) en variabel

Listor
Vi lagrar en lista i en variabel genom att sätta [ ] hakparentes och kommaseparerat, enligt exempel nedan.

variabelNamn = [1, 2, 3, ”hatt”, ”satt”, ”katt”]

För att lägga till data i en lista använder vi oss av append, enligt exempel nedan.

variabelNamn.append(13)
variabelNamn.append(”hatt”)

Visa mer


0 Kommentarer Sortera

Inga kommentarer hittades