Kurs Python - PYT1 – 3 | Input och Output

5 Visningar
Micke Kring
Micke Kring
24 Nov 2019

I detta avsnitt tar vi oss en närmare titt på just input och output. Att ta in information från användaren av ditt program, men också att skriva ut saker.

Förena strängar
Vi kan lägga ihop och förena strängar med + tecknet. Ett exempel skulle kunna vara att vi har en variabel som heter namn med innehållet ”Micke”. För att då output:a eller skriva ut Hej Micke kan vi förena detta på följande sätt

namn = ”Micke”
print(”Hej ” + namn)

Kom ihåg att strängar finns inom citationstecken ” ”.

Lagra input i en variabel
För att lagra input från en användare kan vi göra det på följande sätt

namn = input(”Vad heter du?”) | Här lagras ett strängvärde
tal = int(input(”Skriv ett tal som vi ska räkna med: ”)) | Här lagrar vi input som ett heltal, så vi kan räkna med det

Printa ut matematik
För att printa ut resultatet av två heltal lagrade i variabler gör vi det på följande sätt, om vi har två variabler som heter tal1 och tal2

print(tal1 + tal2) | Här adderar vi de bägge variablerna och skriver ut summan.

Förena strängar och heltal
Det går inte att blanda både heltal och strängar om vi vill printa ut något. Först måste vi göra om heltalen till strängar. Det kan vi göra på följande sätt, om vi har två variabler som heter tal1 och tal2

print(”Summan blir ” + str(tal1 + tal2))

Vi sätter alltså str() för att visa att vi vill göra om heltalen till en sträng.

Visa mer


0 Kommentarer Sortera

Inga kommentarer hittades