Kurs Python - PYT1 – 4 | Selections Sortering – If this then that

8 Visningar
Micke Kring
Micke Kring
24 Nov 2019

I denna del kommer vi att jobba med sortering, eller selections på engelska. Till skillnad från sekvens, som vi redan har bekantat oss med (i och med att program körs stegvis rad för rad) kan vi med sortering göra val baserat på sant eller falskt.

I Python så gör vi detta med if-satser.

Indrag
Nu när vi börjar jobba med if-satser kommer vi bekanta oss med indrag, dvs att det block av kod som tillhör if-satsen ligger ett steg till höger, indraget.

Glöm inte
Efter if, elif och else ska du ha ett : kolon i slutet

Jämförelseoperatorer
== är lika med
!= är inte lika med
> större än
< mindre än
>= större eller lika med
<= mindre än eller lika med

Syntax
if (uttryck):

gör någonting

elif (uttryck):

gör någonting annat

else:

gör det här i stället

Exempel
if tal1 > tal2: | Om tal1 är större än tal2, gör detta

if tal1 == 10: | Om tal1 är lika med 10, gör detta

Visa mer


0 Kommentarer Sortera

Inga kommentarer hittades