Kurs Python - PYT1 – 6 | Vi bygger ett mattespel

10 Visningar
Micke Kring
Micke Kring
24 Nov 2019

I denna sista lektion bygger vi vårt matematikspel. När du är klar, tänk på hur du skulle kunna göra det annorlunda.
Kan du även slumpa fram olika räknesätt, istället för att bara köra addition?

Formattering

(bakstreck n) – radbryt

Random
För att importera random
import random

För att slumpa fram ett heltal mellan 1-10 och lagra i variabeln tal
tal = random.randint(1, 10)

Visa mer


0 Kommentarer Sortera

Inga kommentarer hittades